Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości wykonywane jest na wniosek właściciela nieruchomości, lub też osoby posiadającej ograniczone prawo rzeczowe. Co do zasady, przeprowadzane jest gdy w wyniku konfliktu stron powstała granica sporna. Taki przypadek ma miejsce gdy właściciele nieruchomości nie są zgodni w przebiegu linii granicznych.

Rozgraniczenie nieruchomości to ustalenie pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami przebiegu granicy. Istotą rozgraniczenia jest wyróżnienie nieruchomości z otaczających ją gruntów. Jest to możliwe poprzez ustalenie linii w terenie, która określa zasięg prawa własności co do gruntów sąsiednich. Rozgraniczenie nieruchomości można rozpatrywać w dwóch aspektach:

– mimo bezsporności wytyczenie granicy na gruncie,

– w sytuacji spornej, gdy granica nie została dokładnie ustalona lub wytyczona.

Naszym zadaniem jest przeprowadzenie Państwa przez procedurę prawną w wyniku której ustalimy położenie punktów granicznych oraz utrwalimy je na gruncie, sporządzimy protokół graniczny oraz komplet niezbędnych dokumentów.

Sprawy o rozgraniczenie nieruchomości są rozpatrywane w trybie postępowania administracyjnego lub sądowego. Po wydaniu decyzji, strona ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Należy też pamiętać, że sąd ma inne kryteria rozgraniczenia.

rozgraniczenie nieruchomości