Nadzór geodezyjny

nadzór geodezyjny

Nadzór geodezyjny polega na sprawowaniu kontroli i weryfikacji poprawności inwestycji budowlanych. Weryfikację prac geodezyjnych wykonuje się po zakończeniu pewnego etapu budowy bądź po jej zakończeniu.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty inspektora geodezyjnego. Swoim zakresem obejmujemy obiekty o charakterze przemysłowym, usługowym, handlowym, mieszkalnym, czy drogowym. Wykonujemy kontrolne pomiary sytuacyjno-wysokościowe między innymi: punktów głównych inwestycji, elementów istotnych czy obiektów naziemnych sieci uzbrojenia terenu. W ramach współpracy ustalamy indywidualnie szczegółowy zakres działań.

Dzięki skorzystaniu z usługi nadzoru geodezyjnego mają Państwo pewność, że proces inwestycyjny zostanie przeprowadzony rzetelnie, a wszystkie nieścisłości zostaną na bieżąco usunięte.