Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczenie obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu polega na wyznaczeniu położenia projektowanego obiektu. Zakres tyczenia jest ustalany z Państwem indywidualnie. Zazwyczaj tyczeniu podlegają główne osie obiektu, poziom zera budowli, przyłącza czy niezbędna infrastruktura towarzysząca.

Aby przeprowadzić procedurę tyczenia geodeta wcześniej zapoznaje się z dostarczonym przez Państwa projektem budowlanym, założeniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz usytuowaniem innych obiektów istniejących. W wyniku analiz powstaje uzgodniony z Państwem projekt tyczenia obiektu. Następnie następuje etap realizacji. Wykonywane są pomiary terenowe charakteryzujące się milimetrową dokładnością. Wynikiem realizacji powierzonego zadania jest wyznaczenie położenia obiektów projektowanych w terenie.

Czas wykonania usługi tyczenia jest ustalany indywidualnie. Zależy od dostępnych materiałów oraz wielkości i stopnia skomplikowania obiektu.

tyczenie