Zapoznaj się z naszą ofertą

Jesteśmy otwarci na współpracę oraz realizację nietypowych prac wymagających dużej mobilności, kreatywności, a także indywidualnych rozwiązań nie tylko w dziedzinie geodezji, ale również w naukach pokrewnych lub dziedzinach wykorzystujących pomiary geodezyjne, satelitarne oraz badawcze. Asortyment wykonywanych przez naszą firmę prac:

Usługi geodezyjne oferowane przez naszą firmę obejmują w zasadzie cały asortyment prac geodezyjnych dostępnych na europejskim rynku. W naszej pracy kierujemy się zasadą „jakość i szybkość wykonania” dlatego stawiamy na najnowocześniejsze technologie pomiarowe, wprowadzane przez światowych liderów branży

Więcej … 

Skaning laserowy jest zaawansowaną technologią umożliwiającą w bardzo szybkim czasie rejestracje ogromnej ilości punktów. Pozwala pozyskać chmurę punktów zlokalizowaną w przestrzeni. Zawiera informacje o położeniu oraz kształcie obiektu. W wyniku modelowania oraz przetworzenia skanów uzyskujemy dokładny model trójwymiarowy, który jesteśmy

Więcej …

Modelowanie Informacji o Budynkach – w skrócie BIM jest innowacyjnym procesem, który zmienia podejście do projektowania. Polega na wspieraniu proces inwestycyjnego przez technologię. Dzięki temu można pracować: szybciej, wydajniej oraz dokładniej! Umożliwia wizualizację projektu inwestycji w przestrzeni co najmniej trójwymiarowej z zachowaniem rzeczywistej skali. 

Więcej …

Pomiary fotogrametryczne UAS są wykonywane przy użyciu tak zwanych dronów. Pozwalają nam na sporządzenie ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, inwentaryzacji etapów rozległej inwestycji czy pomiarów terenów niebezpiecznych bądź niedostępnych. Obecnie technologia UAS charakteryzuje się bardzo wysoką dokładnością i jest coraz szerzej

Więcej …

Nadzór geodezyjny polega na sprawowaniu kontroli i weryfikacji poprawności inwestycji budowlanych. Weryfikację prac geodezyjnych wykonuje się po zakończeniu pewnego etapu budowy bądź po jej zakończeniu.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty inspektora geodezyjnego. Swoim zakresem obejmujemy obiekty o charakterze przemysłowym, usługowym, handlowym, mieszkalnym, czy drogowym. 

Więcej …

GLOBAL GS – USŁUGI GEODEZYJNE

Jesteśmy przedsiębiorstwem geodezyjno-prawnym. Nasze biuro jest jednostką wykonawczą oraz konsultacyjno-doradczą, prowadzącą działalność w obszarze zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych w dziedzinie geodezjikartografii, a także geoinformatyki.

Firma skupia specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, które dzięki zaufaniu klientów, możemy stale uzupełniać, co pozwala podnosić standard oferowanych usług. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z dużymi przedsiębiorstwami oraz szeregiem innych podmiotów. Nasi eksperci są biegłymi sądowymi, pracują w nadzorze geodezyjnym a także prowadzą liczne szkolenia i ekspertyzy z zakresu geodezji i kartografii. Posiadamy uprawnienia geodezyjne w zakresach 1, 2 i 4, a nasi współpracownicy posiadają inne zakresy uprawnień (3, 5, 6, 7). Pozwala nam to realizować prace we wszystkich wymaganych uprawnieniami zakresach. Wykonujemy także prace związane ze zmianą klas bonitacyjnych (zmiana użytku).

W przypadkach skomplikowanych dysponujemy szeregiem ekspertów (biegłych sądowych) nie tylko z dziedziny geodezji, dodatkowo współpracujemy z gronem ekspertów prawa z zakresu nieruchomości.

Dysponujemy szeroką wiedzą oraz nowoczesnym sprzętem pomiarowym. Wszystkie prace realizujemy bardzo szybko i terminowo, tak aby klient był zawsze zadowolony. Dbamy o dobre zarządzanie i organizację pracy, przestrzegając przy tym zasad etyki zawodowej. Uczciwość i odpowiedzialność stanowią podstawę naszej działalności.

Nasze przedsiębiorstwo zapewnia nie tylko kompleksową obsługę geodezyjną, ale również profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy.

Wykonujemy szerokie spektrum prac geodezyjnych, począwszy od całościowej obsługi geodezyjnej dużych inwestycji budowlanych, a skończywszy na drobnych zleceniach od osób prywatnych.

Obszarem naszej pracy jest przede wszystkim rynek zachodniopomorski ale przyjmujemy również zlecenia z innych regionów kraju i z zagranicy.

geodezja
prace geodezyjne

Referencje

W imieniu Departamentu Nadzoru Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii mam przyjemność wyrazić pełne uznanie dla wiedzy i kwalifikacji Pana Krzysztofa Beczkowskiego, który wykonał w ubiegłym roku ekspertyzy i opinie dotyczące przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii w Starostwie w Pile, Gorzowie Wielkopolskim, Wrześni, Strzelcach Krajeńskich i Gnieźnie. Podczas powyższych prac zostały zebrane kopie dokumentów, oświadczenia służące do przygotowania opinii w zakresie stosowania standardów technicznych i przepisów prawa, związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na podstawie przygotowanych opinii i ekspertyz bardzo wysoko oceniam jakość i terminowość wykonanych prac oraz zaangażowanie i fachowość Pana Krzysztofa Beczkowskiego, NG-252-7/10-11-SC
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
W imieniu Wydziału Nieruchomości Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Choszcznie mam przyjemność wyrazić uznanie dla Pana Krzysztofa Beczkowskiego dyrektora PWIiNG w Szczecinie za wykonanie usług dotyczące: – sprawozdanie nadzoru technicznego oraz dokonanie odbioru końcowego prac związanych z wykonaniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Recz – termin zakończenia prac 2006 rok. – uporządkowanie bazy graficznej zasobu ewidencji gruntów i budynków w tym szkoleń pracowników starostwa w zakresie administracji bazą egib – termin zakończenia prac 2008 rok. – przetworzenia baz danych zawartych w opracowaniu LPIS do wymogów obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Choszcznie (w tym konwersja formatu SWDE, dgn, dxf, do formatu dającego pełną gwarancje importu wszystkich danych z opracowania LPIS) – termin zakończenia prac 2009 rok. – wyrównania osnowy III klasy i osnowy pomiarowej, metodą ścisłą, w układzie „2000” – termin zakończenia prac 2010 rok. Uwzględniając wymagania stawiane wykonawcy, Pan Krzysztof Beczkowski i PWIiNG szybko i sprawnie wykonywał powierzone zadania i rozwiązywał wszelkie problemy. Dlatego też, polecam wszystkim zainteresowanym skorzystanie z Usług Pana Krzysztofa Beczkowskiego.
Starostwo Powiatowe w Choszcznie
W Imieniu Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Policach mam przyjemność wyrazić uznanie dla Pana Krzysztofa Beczkowskiego dyrektora PWIiNG w Szczecinie za wykonane usługi dotyczące: sprawowania nadzoru technicznego oraz dokonania odbioru końcowego prac związanych z przeliczeniem osnowy III klasy pomiarowej metoda ścisłego wyrównania sieci oraz metodą transformacyjną do układu 2000 dla terenu powiatu polickiego – termin zakończenia prac 2009 rok. Pozytywnie oceniam osobiste zaangażowanie i fachowość Pana Krzysztofa Beczkowskiego, który wykazując się profesjonalizmem sprostał wysokim wymaganiom. Wobec powyższego możemy zaświadczyć, że współpraca z Panem Krzysztofem Beczkowskim i PWIiNG była bardzo pozytywna.
Starostwo Powiatowe w Policach

Zapraszamy do współpracy!

Nasze Certyfikaty

Kontakt

Skontaktuj się z nami