Mapy do celów projektowych

mapa

Mapa do celów projektowych jest to produkt powstający w wyniku aktualizacji mapy zasadniczej. Jest dokumentem umożliwiającym projekt oraz realizację inwestycji budowlanej. Składa się z danych sytuacyjnych oraz wysokościowych. Swoją treścią obejmuje zarówno obiekty naziemne jak i podziemne.

Zakres naszych prac będzie polegał na kompleksowej obsłudze całości prac począwszy od odpowiedniego zgłoszenia pracy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie na podstawie udostępnionych materiałów przeprowadzimy wywiad terenowy oraz wykonamy pomiary geodezyjne przy zastosowaniu odpowiednich technik. Rezultaty pomiarów naniesiemy na mapę oraz wraz z kompletem dokumentów przekażemy do kontroli w Ośrodku. Po weryfikacji sporządzona mapa trafia do Państwa w ustalonym formacie.

Proces tworzenia mapy do celów projektowych jest stosunkowo krótki. Kształtuje się w granicach kilku tygodni oraz w głównej mierze zależy od aktualnej wydajności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.